1101

Smart Coaching

על מנת להתקדם ולשפר את האימונים חשוב לקבל את הליווי וההנחיה הטובים ביותר, לכן פיתחנו את פונקציות ה-Smart Coaching (האימון החכם). 
בין אם מדובר בהערכת רמת הכושר הגופני ברמה יומיומית, בהכנת תוכניות אימונים אישיות, בביצוע האימונים ברמת המאמץ הנכונה, או בקבלת משוב מיידי, ל-Smart Coaching מבחר פונקציות מבוססות-דופק, קלות לשימוש וייחודיות, שמותאמות אישית לצרכי המשתמש ובנויות במטרה להפיק הנאה מרבית ומוטיבציה בשעת האימון.

Program (תוכנית האימונים STAR)
שומרת על המוטיבציה בכל שבוע ובכל יום בשבוע, באמצעות תוכנית ליווי והנחיה אישית המראה בדיוק באיזו מידה להתאמץ וכמה זמן להתאמן בכדי להגיע למטרות ארוכות-הטווח.
 
Endurance Programs (תוכניות סיבולת)
תוכניות ריצה ורכיבה אלו כוללות שלבים מומלצים של חימום, פעילות גופנית והתאוששות לכל אימון. התוכניות מותאמות לצרכים הספציפיים ולרמת הכושר הגופני של המשתמש ומשיגות אימוני סיבולת אופטימאליים באמצעות התאמה ועדכון שגרת האימונים מדי 4 שבועות. ניתן לתכנן תוכניות אלו באתר polarpersonaltrainer.com ולהגדירן בשעון פולאר מתאים.
 
Fitness Test (מבחן כושר גופני)
תוך 5 דקות בלבד מבחן הכושר הגופני של פולאר יציג את רמת הכושר הגופני ואת רמת ההתקדמות של המשתמש, בעזרת השוואה שוטפת בין התוצאות.
 
Running Index (אינדקס ריצה)
תכונה המאפשרת מעקב קל אחר יעילות הריצה. אינדקס הריצה מחושב אוטומטית לאחר כל ריצה, בהתבסס על נתוני דופק ומהירות הנאספים מה- GPS או מחיישן המהירות. נתון אינדקס גבוה יותר מציין שביצועי הריצה יעילים יותר.
 
Training Load (עומס האימון)
פונקציה זו מאפשרת למצוא את האיזון המושלם בין מנוחה לבין אימון. גרף עומס האימון באתר polarpersonaltrainer.com מציג את עומס האימונים המצטבר לכל יום ויום, ממליץ על ימי מנוחה אם וכאשר הם נחוצים, ומצביע על המועד הנכון ביותר להגביר את קצב האימון.
 
ZoneOptimizer
זהו אתגר לא פשוט לדעת באיזו עוצמה להתאמן. בעזרת ה- ZoneOptimizer ניתן לקבל את אפקט האימון המדויק. תכונה זו מתאימה את חמשת אזורי הדופק של המשתמש כך שהם יהלמו בדיוק מושלם למצבו הפיזיולוגי הנוכחי של הגוף.
 
OwnZone
לא קל לדעת מהי עוצמת האימון הנכונה אשר תביא לשיפור הכושר הגופני. בעזרת ה- OwnZoneניתן לדעת בוודאות כי האימון הוא ברמת מאמץ המביאה לשיפור בכושר האירובי, וזאת על ידי התאמה מושלמת של אזור הדופק של המשתמש למצבו הפיזיולוגי הנוכחי של הגוף.
 
EnergyPointer
תכונה המציגה באופן חזותי מהי ההשפעה העיקרית המושגת מהאימון: שיפור הכושר הגופני או שריפת שומן.
 
Training Benefit (תועלת האימון)
משוב מיידי המעורר מוטיבציה להמשכיות, מודעות להישגים ולתוצאות האימון. תכונה זו מעניקה סקירה כללית ומהירה על כל אימון ומעמיקה את הידע על אופן ההתקדמות ושיפור הביצועים. בנוסף, ניתן לקבל משוב מפורט דרך יומן האימונים או באתר polarpersonaltrainer.com.
 
Strength Training Guidance (הנחיה לאימוני כוח)
תכונה זו מהווה נכס עצום להשגת תוצאות כוח טובות יותר בפחות זמן. כשזה מגיע לחיזוק האימונים נכון יותר להיעזר בהדרכה אמינה ומדויקת המבוססת על קצב הלב. הדרכת אימוני כוח קובעת את זמן ההתאוששות האופטימאלי בין הסטים ועוזרת לשפר את טונוס השרירים.
 
Relaxation Test (מבחן רגיעה)
מבחן OwnRelax בודק את מצב הרגיעה של הגוף. המבחן יכול להתבצע בכל מקום ובכל שעה, בשכיבה או בישיבה נוחה ואורכו רק 5 דקות.
 
Recovery Test (מבחן התאוששות)
זמני התאוששות נכונים הם מהותיים בהימנעות מאימון יתר חמור. מבחן OwnOptimizer הוא מבחן התאוששות המסייע להעריך את מצב האימון האישי של המשתמש ולגלות האם נדרש זמן התאוששות נוסף.
 
Smart Calories (קלוריות חכמות)
פונקצית OwnCal היא מד הקלוריות המדויק ביותר בשוק. הפונקציה מחשבת את מספר הקלוריות שנשרפו במהלך הפעילות הגופנית ומתבססת על עוצמת האימון ועל משקל, גובה, גיל, מין וערך הדופק המקסימאלי (HRmax) הייחודי למשתמש.