Excite Group CycleSKILLMILLSKILLRUN

RUN MD INCLUSIVE

INCLUSIVE- סדרת מכשירים מקצועית המתאימה לכלל האוכלוסיה ועברה התאמות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

בעלת תקן CE.
מתאימה ללקויי ראיה הודות להבלטה של צבעים וכן למקשים מובלטים הניתנים למישוש.
מתאימה ללקויי שמיעה הודות להתרעה קולית וחיווי ויזואלי המציינים את תחילת וסיום פעולת סרט הריצה.
הבלטה ויזואלית על סרט הריצה.

אופציונאלי: מדרגה מיוחדת המיועדת למשתמשים בעלי מוגבלות תנועתית.

בקשה לפרטים נוספים:

RUN MD INCLUSIVE