Polar IgniteVantage MVantage VA370IGNITEPolar Cycling

Polar Flow

אתר אינטרנט

 • הגדרת פרופילי ספורט ותצוגות מותאמות אישית
 • הגדרת יעדי אימון מפורטים וסנכרונם עם השעון
 • הבנה טובה יותר וניתוח מעמיק של הפעילות היומית והאימונים
 • שיתוף אונליין, מעקב אחר פעילות החברים וכו'

אפליקציה

 • מעקב אחר פעילות יומית 24/7 - צעדים, תנועות, מרחק, שינה ואיכות שינה
 • הצגת תמונה כללית של האימונים וניתוח ההישגים
 • שמירה על מוטיבציה באמצעות פידבק מיידי לאחר כל אימון
 • סנכרון קל עם השעון באמצעות Bluetooth Smart
 • קבלת נתוני דופק באמצעות משדר H10  , ו- OH1

Related Products

  בקשה לפרטים נוספים:

  Polar Flow