Polar IgniteVantage MVantage VA370IGNITEPolar Cycling

Polar Team Indoor

יתרונות למאמנים

  • מערכת קלה לתפעול
  • הדרכה וניתוח של כל השחקנים יחד בזמן אמת
  • קבלת נתונים העוזרים להעריך את הכושר של הצוות ושל כל שחקן בנפרד
  • ניתוחי האימונים נשלחים לצוות המאמנים ולשחקנים, הצגה פשוטה של הסיכומים

יתרונות לשחקנים

  • אימון, הדרכה ומתן פידבקים אינדיבידואליים לכל שחקן
  • קבלת ניתוחי האימונים ישירות למייל

בקשה לפרטים נוספים:

Polar Team Indoor