קריאות שירות טכנוג'ים

לקוחות החברה פותחים קריאות השירות מול מתאמת השירות, אשר משבצת את הטכנאים לביצוע העבודה. העבודה מתבצעת עפ"י הוראות היצרן.

לכל טכנאי יש מחסן חלקים ברכבו אשר משמש אותו לצורך מתן שירות רציף.

מערכות טכנוג'ים חדשות מותקנות ע"י מחלקת השירות ונכנסות לתקופת האחריות.

במשך תקופת האחריות ובמהלך תקופות הסכמי השירות, מתבצעים טיפולי אחזקה מונעים לציוד טכנוג'ים.


לפתיחת קריאת שירות לחץ כאן