1101

SKILLBIKE

אח נוסף הצטרף למשפחת מכשירי הכושר של טכנוג'ים, המיועדים לשיפור היכולות האתלטיות. SKILLBIKE - אופני אימון INDOORהטובים בעולם.

האופנים פותחו בשיתוף עם רוכבים אלופים, מאפשרים לרוכבים בכל הרמות לחוות ולאתגר עצמם באימון המדמה רכיבת כביש בסביבת INDOOR.

בדומה למכשירים האחרים השייכים ל- SKILL-LINE , באופנים משולבת טכנולוגיתMULTIDRIVE - פטנט ייחודי מהפכני המאפשר מעבר מאימון מבוסס כח לאימון המדמה עליות בכביש באמצעות שינוי רמת ההתנגדות ע"י החלפת הילוכים. הפטנט הזה מאפשר לרוכבים לשפר כח וסבולת ולמקסם יעילות האימון בדרך מהנה ומלאת מוטיבציה.

לדף המוצר